Phim phóng sự cưới Anh Thư – Tấn Đạt

Phim phóng sự cưới Tiến Đạt – Mỹ Huế

Phim phóng sự cưới Anh Vũ – Trương Quế Chi

Lễ nhà thờ
Lễ thành hôn
Em gái cô dâu múa hát