Lễ thành hôn Minh Trí – Bảo Trâm
🙃😍😍Chị Covid đã phã vỡ biết bao cuộc hẹn với dâu với rể với khách hàng thân thiết. Hi vọng mọi việc tốt để team #JustMarry đi phục vụ cho khách.
Bộ phim truyền thống biết bao cảm xúc khi mẹ gởi con gái cho con rể.
Mấy bạn chịu khó xem hết nhé, chú rể nói câu rất hay, riêng chế nghe mà thấy hay quá.
Chú rể said: ” Anh xin lỗi em, vì anh đã làm cho em trở thành 1 người phụ nữ của gia đình quá sớm, nhưng anh hứa làm cho e một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này với anh”🙃😍😍😍.
.

Cô dâu – chú rể: Bảo Trâm – Minh Trí,
Địa điểm: Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An

Tags: lễ thành hôn / quay truyền thống / quay truyền thống lai phóng sự / truyền thống

Lễ thành hôn Minh Trí – Bảo Trâm

🙃😍😍Chị Covid đã phã vỡ biết bao cuộc hẹn với dâu với rể với khách hàng thân thiết. Hi vọng mọi việc tốt để team #JustMarry đi phục vụ cho khách.
Bộ phim truyền thống biết bao cảm xúc khi mẹ gởi con gái cho con rể.
Mấy bạn chịu khó xem hết nhé, chú rể nói câu rất hay, riêng chế nghe mà thấy hay quá.
Chú rể said: ” Anh xin lỗi em, vì anh đã làm cho em trở thành 1 người phụ nữ của gia đình quá sớm, nhưng anh hứa làm cho e một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này với anh”🙃😍😍😍.
.

Cô dâu – chú rể: Bảo Trâm – Minh Trí,
Địa điểm: Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An