ALBUM PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI ĐÃ BÀN GIAO

Mời bạn tham khảo thực tế các album Phim Phóng Sự Cưới mà chúng tôi đã thực hiện và bàn giao. Chúng tôi sẽ đảm bảo về độ thẩm mỹ, sự tinh tế trên từng khung ảnh.

Tuyết Nhung – Tuấn Anh

Nguyễn Điền – Cẩm Quỳnh

Duy Đinh – Diễm Đinh

Đài Nguyễn – Linh Tôn

Tấn Đạt – Anh Thư

Mỹ Huế – Tiến Đạt

Anh Vũ – Quế Chi

Anh Vũ – Quế Chi

Thành Thái – Kim Sương