Lee Yo Han – Mai Trinh


Em không biết anh đã từng đi qua những con đường mòn xa xôi để tìm kiếm một tia hy vọng. Dù cho em ở bất cứ nơi nào, dù cho khoảng cách có cách xa, anh vẫn sẵn sàng đi qua mọi thử thách, vượt qua mọi chông gai để tìm đến em

Anh muốn nắm lấy em, giữ chặt em, và thật sự, em là điều duy nhất mà anh muốn. Và sau tất cả ngày hôm nay đã trở thành sự thật, ngày mà em chỉ thuộc về riêng anh.

Lễ thành hôn Lee Yo Han – Mai Trinh


Em không biết anh đã từng đi qua những con đường mòn xa xôi để tìm kiếm một tia hy vọng. Dù cho em ở bất cứ nơi nào, dù cho khoảng cách có cách xa, anh vẫn sẵn sàng đi qua mọi thử thách, vượt qua mọi chông gai để tìm đến em

Anh muốn nắm lấy em, giữ chặt em, và thật sự, em là điều duy nhất mà anh muốn. Và sau tất cả ngày hôm nay đã trở thành sự thật, ngày mà em chỉ thuộc về riêng anh.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay :


Theo dói chúng tôi trên :