,

Pre Wedding Quang Anh – Cẩm Vân

Bride: Em không cần một thế giới thật to vì bước chân của em ngắn lắm. Em chỉ cần một thế giới nho nhỏ đủ để nắm chặt tay anh.

Groom: Dù cho chúng ta có gặp khó khăn hay thử thách, những giận hờn cai vã và cả ngàn lần chia tay từ em, thì em hãy cứ là trục trái đất đi, còn anh sẽ là trái đất. Em chỉ cần đứng yên ở một điểm, anh sẽ tự tìm đến em.

Pre Wedding Quang Anh – Cẩm Vân

Bride: Em không cần một thế giới thật to vì bước chân của em ngắn lắm. Em chỉ cần một thế giới nho nhỏ đủ để nắm chặt tay anh.

Groom: Dù cho chúng ta có gặp khó khăn hay thử thách, những giận hờn cai vã và cả ngàn lần chia tay từ em, thì em hãy cứ là trục trái đất đi, còn anh sẽ là trái đất. Em chỉ cần đứng yên ở một điểm, anh sẽ tự tìm đến em.

Pre Wedding Quang Anh – Cẩm Vân

Bride: Em không cần một thế giới thật to vì bước chân của em ngắn lắm. Em chỉ cần một thế giới nho nhỏ đủ để nắm chặt tay anh.

Groom: Dù cho chúng ta có gặp khó khăn hay thử thách, những giận hờn cai vã và cả ngàn lần chia tay từ em, thì em hãy cứ là trục trái đất đi, còn anh sẽ là trái đất. Em chỉ cần đứng yên ở một điểm, anh sẽ tự tìm đến em.

DỊch vụ : quay Pre Wedding JustMarry


Địa điểm quay : Saigon WaterBus


,