,

MV Ngày Anh Chờ Từ Lâu

“Mình cùng nhau CƯỜI, vì mình YÊU nhau;
Mình cùng nhau KHÓC, vì mình THƯƠNG nhau;
Và mình cùng GIÀ ĐI, vì mình là BẠN ĐỜI…”

Cô dâu & chú rể: Ý Phụng & Thái Thạch

MV Ngày Anh Chờ Từ Lâu

“Mình cùng nhau CƯỜI, vì mình YÊU nhau;
Mình cùng nhau KHÓC, vì mình THƯƠNG nhau;
Và mình cùng GIÀ ĐI, vì mình là BẠN ĐỜI…”

Cô dâu & chú rể: Ý Phụng & Thái Thạch

MV Ngày Anh Chờ Từ Lâu

“Mình cùng nhau CƯỜI, vì mình YÊU nhau;
Mình cùng nhau KHÓC, vì mình THƯƠNG nhau;
Và mình cùng GIÀ ĐI, vì mình là BẠN ĐỜI…”

Cô dâu & chú rể: Ý Phụng & Thái Thạch

DỊch vụ : quay Pre Wedding JustMarry


Địa điểm quay : 


,