,

Lễ thành hôn Khánh Ngân & Đắc Tạo

Anh có biết không, những dòng sông dù có chảy quanh co đến đâu cũng sẽ chảy về thiên đường. Và những người yêu nhau dù đi cả vòng trái đất vẫn quay về bên cạnh nhau.

Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thách thức và thay đổi trong cuộc sống, nhưng tình yêu của chúng ta vẫn không thay đổi. Đó là một tình yêu chắc chắn, vững vàng, luôn tồn tại dù thời gian trôi qua.

Anh và em, chúng ta giống như hai ngôi sao sáng trên bầu trời, luôn tỏa sáng mặc cho bất kỳ bão táp hay đêm tối nào.

Lễ thành hôn Khánh Ngân & Đắc Tạo

Anh có biết không, những dòng sông dù có chảy quanh co đến đâu cũng sẽ chảy về thiên đường. Và những người yêu nhau dù đi cả vòng trái đất vẫn quay về bên cạnh nhau.

Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thách thức và thay đổi trong cuộc sống, nhưng tình yêu của chúng ta vẫn không thay đổi. Đó là một tình yêu chắc chắn, vững vàng, luôn tồn tại dù thời gian trôi qua.

Anh và em, chúng ta giống như hai ngôi sao sáng trên bầu trời, luôn tỏa sáng mặc cho bất kỳ bão táp hay đêm tối nào.

Lễ thành hôn Khánh Ngân & Đắc Tạo

Anh có biết không, những dòng sông dù có chảy quanh co đến đâu cũng sẽ chảy về thiên đường. Và những người yêu nhau dù đi cả vòng trái đất vẫn quay về bên cạnh nhau.

Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thách thức và thay đổi trong cuộc sống, nhưng tình yêu của chúng ta vẫn không thay đổi. Đó là một tình yêu chắc chắn, vững vàng, luôn tồn tại dù thời gian trôi qua.

Anh và em, chúng ta giống như hai ngôi sao sáng trên bầu trời, luôn tỏa sáng mặc cho bất kỳ bão táp hay đêm tối nào.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Nhà hàng cưới : Trung tâm hội nghị tiệc cưới The Adora


 

,