Lễ thành hôn Thành Tiến & Phương Khanh

Tình yêu của chúng ta không bị giới hạn bởi khoảng cách hay thời gian, mà luôn tồn tại trong từng hơi thở, từng lời nói, và từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Ngay cả khi cuộc sống mang đến những thách thức khó khăn, anh tin rằng tình yêu thật sự sẽ vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta đã chứng minh được điều đó bằng việc vượt qua hàng loạt thử thách sống gió của cuộc đời. Em và anh là hai nữa hoàn thiện của một tấm hình, và khi cùng nhau, chúng ta tạo nên một tương lai đẹp đẽ và hạnh phúc.

Lễ thành hôn Thành Tiến & Phương Khanh

Tình yêu của chúng ta không bị giới hạn bởi khoảng cách hay thời gian, mà luôn tồn tại trong từng hơi thở, từng lời nói, và từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Ngay cả khi cuộc sống mang đến những thách thức khó khăn, anh tin rằng tình yêu thật sự sẽ vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta đã chứng minh được điều đó bằng việc vượt qua hàng loạt thử thách sống gió của cuộc đời. Em và anh là hai nữa hoàn thiện của một tấm hình, và khi cùng nhau, chúng ta tạo nên một tương lai đẹp đẽ và hạnh phúc.

Lễ thành hôn Thành Tiến & Phương Khanh

Tình yêu của chúng ta không bị giới hạn bởi khoảng cách hay thời gian, mà luôn tồn tại trong từng hơi thở, từng lời nói, và từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Ngay cả khi cuộc sống mang đến những thách thức khó khăn, anh tin rằng tình yêu thật sự sẽ vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta đã chứng minh được điều đó bằng việc vượt qua hàng loạt thử thách sống gió của cuộc đời. Em và anh là hai nữa hoàn thiện của một tấm hình, và khi cùng nhau, chúng ta tạo nên một tương lai đẹp đẽ và hạnh phúc.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Nhà hàng cưới : Trung tâm hội nghị tiệc cưới The Adora