Lễ thành hôn Tuấn Dũng & Hồng Diễm

Hôm nay đã mở ra một trang sách mới trong cuộc đời anh, anh nay đã không còn phải bước đi một mình, mà nay đã có anh đã có em, người sẽ cùng anh viết tiếp lên trên những trang sách về câu chuyện của hai ta, về những kỷ niệm chúng ta sẽ tạo ra và câu chuyện tình yêu giữa đôi ta sẽ tiếp tục phát triển. Ngay phút giây này anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.

Lễ thành hôn Tuấn Dũng & Hồng Diễm

Hôm nay đã mở ra một trang sách mới trong cuộc đời anh, anh nay đã không còn phải bước đi một mình, mà nay đã có anh đã có em, người sẽ cùng anh viết tiếp lên trên những trang sách về câu chuyện của hai ta, về những kỷ niệm chúng ta sẽ tạo ra và câu chuyện tình yêu giữa đôi ta sẽ tiếp tục phát triển. Ngay phút giây này anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.

Lễ thành hôn Tuấn Dũng & Hồng Diễm

Hôm nay đã mở ra một trang sách mới trong cuộc đời anh, anh nay đã không còn phải bước đi một mình, mà nay đã có anh đã có em, người sẽ cùng anh viết tiếp lên trên những trang sách về câu chuyện của hai ta, về những kỷ niệm chúng ta sẽ tạo ra và câu chuyện tình yêu giữa đôi ta sẽ tiếp tục phát triển. Ngay phút giây này anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay : Nhà hàng Ải Huê 2


Theo dói chúng tôi trên :