Bảo Anh & Hồng Vân

Trong hàng vạn người, gặp được người nên gặp là nhân duyên. Trong hàng chục người, để tâm người nên để tâm là hữu ý. Nhưng trong tất cả các mối quan hệ, gặp gỡ và để tâm một người không cần biết nên hay không nên, chính là chân tình.

Nhân duyên đã đưa đẩy chúng ta đến với nhau, và tình yêu thương của chúng ta sẽ giữ chúng ta bên nhau. Anh tin rằng cuộc hành trình này sẽ còn đầy bất ngờ và niềm vui, và chúng ta sẽ mãi luôn có nhau để chia sẻ mọi điều tốt đẹp và khó khăn. Cùng nhau, chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và đầy ý nghĩa này, với niềm tin và hy vọng vượt qua mọi chặng đường phía trước.

Lễ thành hôn Bảo Anh & Hồng Vân

Trong hàng vạn người, gặp được người nên gặp là nhân duyên. Trong hàng chục người, để tâm người nên để tâm là hữu ý. Nhưng trong tất cả các mối quan hệ, gặp gỡ và để tâm một người không cần biết nên hay không nên, chính là chân tình.

Nhân duyên đã đưa đẩy chúng ta đến với nhau, và tình yêu thương của chúng ta sẽ giữ chúng ta bên nhau. Anh tin rằng cuộc hành trình này sẽ còn đầy bất ngờ và niềm vui, và chúng ta sẽ mãi luôn có nhau để chia sẻ mọi điều tốt đẹp và khó khăn. Cùng nhau, chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và đầy ý nghĩa này, với niềm tin và hy vọng vượt qua mọi chặng đường phía trước.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay : Trung tâm Hội nghị – Tiệc Cưới Long Biên Palace


Theo dói chúng tôi trên :