Hữu Tài & Thái Nguyên

Hôm qua đến giờ anh cũng không có ngủ vì ngày chờ đợi cũng đã đến. Nói cũng đơn giản thui, nhưng cũng thật nhiều cảm xúc. Nhưng cơ bản bây giờ là anh không biết cảm xúc nào trong mình, nhưng anh cũng biết giai đoạn này và cũng như thời điểm này chính là lúc hạnh phúc bắt đầu.

Hữu Tài & Thái Nguyên

Hôm qua đến giờ anh cũng không có ngủ vì ngày chờ đợi cũng đã đến. Nói cũng đơn giản thui, nhưng cũng thật nhiều cảm xúc. Nhưng cơ bản bây giờ là anh không biết cảm xúc nào trong mình, nhưng anh cũng biết giai đoạn này và cũng như thời điểm này chính là lúc hạnh phúc bắt đầu.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay : Trung tâm Hội nghị – Tiệc Cưới Riverside Palace


Theo dói chúng tôi trên :