Nguyên Trần & Ai Ishida

Trong cuộc đời mỗi người có 3 thứ trôi qua sẽ không bao giờ lấy lại được, đó là: thời gian đã qua, lời đã nói và “khoảnh khắc” hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người. Và có lẽ “ngày cưới” chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ngày vui hôm ấy

Lễ thành hôn Nguyên Trần & Ai Ishida

Trong cuộc đời mỗi người có 3 thứ trôi qua sẽ không bao giờ lấy lại được, đó là: thời gian đã qua, lời đã nói và “khoảnh khắc” hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người. Và có lẽ “ngày cưới” chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ngày vui hôm ấy

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay :


Theo dói chúng tôi trên :