JungWoo – Nhựt Quý

𝗧𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 Đ𝗛 𝗥𝗺𝗶𝘁 𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗪𝗼𝗼 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗱𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗰𝗼̂ 𝗱𝗮̂𝘂 𝗡𝗵𝘂̛̣𝘁 𝗤𝘂𝘆́. 𝗩𝗮̀ đ𝗮̂𝘆 𝗹𝗮̀ đ𝗮́𝗺 𝗰𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗛𝗤 𝗿𝗮̂𝘁 đ𝗲̣𝗽 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗡

Tình yêu nhỏ bé ấy, mỗi lời chia sẻ và cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của em, đều có khả năng làm cho anh hồi phục nhanh chóng. Với em, anh luôn cảm thấy được trân trọng, được yêu thương và có ý nghĩa. Em là nguồn động viên mạnh mẽ, là người giúp anh nắm vững tay lái trong cuộc hành trình này.

Nắng buông xuống nhẹ nhàng không báo trước Tựa như cách tôi phải lòng em!!!

Lễ thành hôn JungWoo – Nhựt Quý

𝗧𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 Đ𝗛 𝗥𝗺𝗶𝘁 𝗝𝘂𝗻𝗴 𝗪𝗼𝗼 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗱𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗰𝗼̂ 𝗱𝗮̂𝘂 𝗡𝗵𝘂̛̣𝘁 𝗤𝘂𝘆́. 𝗩𝗮̀ đ𝗮̂𝘆 𝗹𝗮̀ đ𝗮́𝗺 𝗰𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗛𝗤 𝗿𝗮̂𝘁 đ𝗲̣𝗽 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗡

Tình yêu nhỏ bé ấy, mỗi lời chia sẻ và cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của em, đều có khả năng làm cho anh hồi phục nhanh chóng. Với em, anh luôn cảm thấy được trân trọng, được yêu thương và có ý nghĩa. Em là nguồn động viên mạnh mẽ, là người giúp anh nắm vững tay lái trong cuộc hành trình này.

Nắng buông xuống nhẹ nhàng không báo trước Tựa như cách tôi phải lòng em!!!

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay :


Theo dói chúng tôi trên :