Đình Sơn & Quỳnh Trang

Em nghĩ hạnh phúc đơn giản đối với em là có một người sẵn sàng luôn luôn ở bên cạnh em yêu thương em và đi cùng em đến suốt cuộc đời. Cũng giống như bà của em thì có ông, ba thì có má, còn em từ giờ trở đi SẼ CÓ ANH

Em nghĩ điều đặc biệt nhất trong mối quan hệ của tụi mình là vì biết nhau từ hồi đi học Đại Học, bảy tám năm sau rồi nhưng khi yêu nhau rồi thì hai đứa ở hai nước khác nhau rồi quen xa tận 2 năm, rùi mới chính thức có lần gặp đầu tiên. Vậy mà anh quyết định CHỐT EM lun.

Lễ thành hôn Đình Sơn & Quỳnh Trang

Em nghĩ hạnh phúc đơn giản đối với em là có một người sẵn sàng luôn luôn ở bên cạnh em yêu thương em và đi cùng em đến suốt cuộc đời. Cũng giống như bà của em thì có ông, ba thì có má, còn em từ giờ trở đi SẼ CÓ ANH 

Em nghĩ điều đặc biệt nhất trong mối quan hệ của tụi mình là vì biết nhau từ hồi đi học Đại Học, bảy tám năm sau rồi nhưng khi yêu nhau rồi thì hai đứa ở hai nước khác nhau rồi quen xa tận 2 năm, rùi mới chính thức có lần gặp đầu tiên. Vậy mà anh quyết định CHỐT EM lun.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay :


Theo dói chúng tôi trên :