Lê Nam & Nguyễn Dung

Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy nhau trong cuộc đời này. Nhưng đôi khi, duyên phận cần phải được tạo dựng từ sự quyết tâm và nỗ lực của chính chúng ta.

Đối với chúng ta, việc tìm thấy nhau đã không chỉ là một con đường dễ dàng, mà là một cuộc hành trình đầy thử thách và hy vọng. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều đã định hình chúng ta đến với nhau, và chúng ta đã thấu hiểu rằng tình yêu cần được bảo vệ và chăm sóc

Lễ thành hôn Lê Nam & Nguyễn Dung

Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy nhau trong cuộc đời này. Nhưng đôi khi, duyên phận cần phải được tạo dựng từ sự quyết tâm và nỗ lực của chính chúng ta.

Đối với chúng ta, việc tìm thấy nhau đã không chỉ là một con đường dễ dàng, mà là một cuộc hành trình đầy thử thách và hy vọng. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều đã định hình chúng ta đến với nhau, và chúng ta đã thấu hiểu rằng tình yêu cần được bảo vệ và chăm sóc 

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay :


Theo dói chúng tôi trên :