,

Long Giang & Lan Nhi

Một tình yêu đơn phương tốt hơn rất nhiều so với tình yêu thực sự. Nó giống như một việc bạn chưa bao giờ bắt đầu làm thì sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc nó sẽ kết thúc. Tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu.

Lễ thành hôn Long Giang & Lan Nhi

Một tình yêu đơn phương tốt hơn rất nhiều so với tình yêu thực sự. Nó giống như một việc bạn chưa bao giờ bắt đầu làm thì sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc nó sẽ kết thúc. Tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Nhà hàng cưới : Trung tâm hội nghị White Palace


Theo dói chúng tôi trên :

,