Đức Nhã – Đan Vy

Cảm ơn anh đã yêu thương, chịu chuộng em. Đã có rất nhiều khoảnh khắc của cuộc đời em đã được anh biến thành một bộ phim nguồn tình ảnh áp. Anh đã luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Đã cho em được là thành viên của gia đình mình mà ở đó em đã nhận được rất nhiều yêu thương và hạnh phúc

`

Lễ thành hôn Đức Nhã – Đan Vy

Cảm ơn anh đã yêu thương, chịu chuộng em. Đã có rất nhiều khoảnh khắc của cuộc đời em đã được anh biến thành một bộ phim nguồn tình ảnh áp. Anh đã luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Đã cho em được là thành viên của gia đình mình mà ở đó em đã nhận được rất nhiều yêu thương và hạnh phúc.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay :


Theo dói chúng tôi trên :