Nguyễn Tùng & Trùng Dịu

Từ lâu lắm rùi, chúng mình không phân biệt Bố Mẹ Anh hay Bố Mẹ Em nữa, mà là ba mẹ của chúng ta. Anh cư xử lễ độ chân thành với ông bà, bố mẹ và mọi người trong gia đình em.

Em cảm thấy anh thật lòng nghiêm túc và muốn trở thành một người con trong gia đình. Điều đó cũng phản chiếu lại em, em cũng luôn mang hy vọng quyết tâm trở thành một người con dâu tốt để xứng đáng với tình yêu thương của cha mẹ. Chúng mình chúng ta đã lên chức thành Vợ Chồng của nhau !

Lễ thành hôn Nguyễn Tùng & Trùng Dịu

Từ lâu lắm rùi, chúng mình không phân biệt Bố Mẹ Anh hay Bố Mẹ Em nữa, mà là ba mẹ của chúng ta. Anh cư xử lễ độ chân thành với ông bà, bố mẹ và mọi người trong gia đình em.

Em cảm thấy anh thật lòng nghiêm túc và muốn trở thành một người con trong gia đình. Điều đó cũng phản chiếu lại em, em cũng luôn mang hy vọng quyết tâm trở thành một người con dâu tốt để xứng đáng với tình yêu thương của cha mẹ. Chúng mình chúng ta đã lên chức thành Vợ Chồng của nhau !

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay : tòa nhà sự kiện Gala Royale


Theo dói chúng tôi trên :