,

Lễ Thành Hôn Minh Quân – Phượng Loan

Từ câu “chào” đầu tiên cho đến khoảnh khắc anh và em nói “đồng ý”, hành trình của chúng ta đã chứa đầy những khoảnh khắc, những kỷ niệm khó quên. Ngày cưới của chúng ta cũng sẽ là chương đẹp nhất trong câu chuyện mà anh và em sẽ tiếp tục viết nên, ngày qua ngày, mãi mãi về sau.

Lễ Thành Hôn Minh Quân – Phượng Loan

Từ câu “chào” đầu tiên cho đến khoảnh khắc anh và em nói “đồng ý”, hành trình của chúng ta đã chứa đầy những khoảnh khắc, những kỷ niệm khó quên. Ngày cưới của chúng ta cũng sẽ là chương đẹp nhất trong câu chuyện mà anh và em sẽ tiếp tục viết nên, ngày qua ngày, mãi mãi về sau.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay : 


,