,

Trắc Thịnh & Ngọc Trân

Trước khi có em, tâm hồn anh là bản nhạc lạc nhịp, tìm kiếm giai điệu. Em đến, là khúc ca lấp đầy im lặng, neo giữ trong giông tố, lý do khiến anh tin. Anh nguyện là ngọn hải đăng, chốn bình yên, mãi mãi của em.

Lễ Đính Hôn Trắc Thịnh & Ngọc Trân

Trước khi có em, tâm hồn anh là bản nhạc lạc nhịp, tìm kiếm giai điệu. Em đến, là khúc ca lấp đầy im lặng, neo giữ trong giông tố, lý do khiến anh tin. Anh nguyện là ngọn hải đăng, chốn bình yên, mãi mãi của em.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay : 


,