,

Minh Quân & Phượng Loan

Tình yêu của chúng ta như là một bức tranh thêu dệt bằng những khoảnh khắc, rực rỡ hay nhẹ nhàng, mỗi chi tiết càng tô điểm thêm cho nhau. Tương lai phía trước còn nhiều điều chờ đợi, miễn là có em đồng hành cùng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Lễ Đính Hôn Minh Quân & Phượng Loan

Tình yêu của chúng ta như là một bức tranh thêu dệt bằng những khoảnh khắc, rực rỡ hay nhẹ nhàng, mỗi chi tiết càng tô điểm thêm cho nhau. Tương lai phía trước còn nhiều điều chờ đợi, miễn là có em đồng hành cùng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

DỊch vụ : quay phóng sự cưới JustMarry


Địa điểm quay : 


,